• Fizibilite çalışmaları,
 • Şerefiyelendirme hizmetleri,
 • En iyi ve en verimli kullanım etüdü hizmetleri,
 • Konut projeleri değerleme hizmetleri,
 • Yer seçimi analizleri,
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları

Özel Projeler ve Danışmanlık

Diğer faaliyet birimlerimizden bağımsız çalışan özel projeler ve danışmanlık departmanımız, yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, UDES’e göre gayrimenkul değerlemesi, UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi, fizibilite, pazar araştırması, en verimli kullanım amacı ve değer tespiti konularında hizmet vermektedir. Departmanın bağımsız çalışması, faaliyetlerini teminat değerlemesi alanında yoğunlaştıran firmaların karşılaşabileceği risk ve olumsuzluklardan uzaklaşılmasına imkân sağlamaktadır. Büyük ölçekli gayrimenkul yatırımlarının kar-zarar olasılıklarının öngörülebilmesinde profesyonel danışmanlık hizmetinin önemi açıktır.

 • Vizyon/Kapsam Analizi
 • Planlama
 • Geliştirme
 • Test/Revizyon
 • Kullanıma Geçiş

Hizmetlerimiz

Değer Tespit Hizmetleri

 • Farklı niteliklerdeki gayrimenkullerin değer ve kira tespiti,
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi
 • GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • Yer Seçimi
 • Lokasyon Analizleri, Bölgesel Analizler ve Raporlama
 • Fiyat- Pazar Araştırmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • “En iyi ve en verimli kullanım” etüdü çalışmaları
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Coğrafi Bilgi Sisteminden faydalanılarak vergiye esas değer tespit çalışmaları

Proje Değerleme Çalışmaları

 • Kat Karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti
 • Pazar Araştırmaları
 • Bağımsız Uzman Görüşü
 • Kira Araştırmaları

Özel Proje Geliştirme İş Sürecimiz

İhtiyaç ve Proje Analizi:

Danışman ve yazılım geliştirme ekipleri sizlerle birlikte toplantı düzenleyerek ihtiyaç ve beklentileri net olarak belirler, projenin amaçları ve hedefleri tüm detayları ile belirlenerek doküman haline getirilir.

Tasarım:

Proje web tabanlı veya masaüstü olabilir, hangi platformda yazılım geliştirileceğinin belirlenmesi ile tasarım sürecine geçilir. Tasarım sade ve kullanımı kolay yapıda gerçekleştirilir.

Kodlama:

İhtiyaç analizi ve tasarım aşamalarında sizlerle yapılacak toplantı ve teyit alınan uygulama neticesinde özel yazılımın kodlama sürecine başlanır.

Test:

Kodlama süreci tamamlanan projenin test süreci için işletmeniz sistemine yüklemesi gerçekleştirilir, proje sorumlusu ve firmanızdaki proje yetkilisi ile birlikte proje testleri yapılır, tespit edilen konular varsa tekrar yazılım geliştirme faaliyeti sürdürülür. Test süreci, projenin hedeflenen çıktıları sağladığının görülmesi ile tamamlanmış olur.

Uygulama:

Projenin test sürecini tamamlaması ile birlikte işletmede ilgili kullanıcıların eğitimlerinin verilmesi ve uygulamaya geçiş çalışmaları gerçekleştirilir.